Premies

Wist u dat u veel premies kan krijgen ?

Premies voor een nieuwbouwwoning 

Een 'nieuwbouwpremie' voor de bouw van een nieuwe woning bestaat niet, maar misschien komt u in aanmerking voor één van deze voordelen. 


Premie van de netbeheerder voor energiezuinige nieuwbouwwoning 

U krijgt van uw netbeheerder een premie wanneer uw nieuwbouwwoning nog energiezuiniger is dan de norm. Deze premie is afhankelijk van het E-peil van uw woning. Ligt uw woning 20 E-peilpunten onder de norm, dan krijgt u een premie. 


Belastingvermindering voor inbraak- en brandpreventie 

De federale overheid geeft een belastingvermindering voor inbraak-en brandpreventie. 


Verzekering gewaarborgd wonen 

De Vlaamse overheid biedt een gratis verzekering aan die u beschermt tegen inkomensverlies wanneer u een hypothecair woonkrediet bent aangegaan. 


Groenestroomcertificaten voor elektriciteit opgewekt via zonnepanelen

Als eigenaar van zonGroenestroomcertificaten voor elektriciteit opgewekt via zonnepanelen nepanelen krijgt u van de VREG een groenestroomcertificaat per 1.000 kWh opgewekte elektriciteit 


Vermindering onroerende voorheffing 

Wie een energiezuinige woning bouwt, krijgt een vermindering op de onroerende voorheffing. 


 Hier enkele interessante links

informatie rond alle aspecten van uw woning

      * www.livios.be