Binnen isolatie

wij kunnen uw woning isoleren naar de e-peil normen van vandaag en naar in de toekomst voorziene e-peil normen, deze kunnen zowel in minerale/glaswol of vaste platen, uit studies is al bewezen dat voor een woning meer dan 30% warmteverlies langs het dak gaat, en met de huidige stookkosten loopt de factuur al aardig op, dus een op goede aangebrachte isolatie met dampscherm is een must, bij deze is het n van de meest rendabele investering van uw woning, momenteel wordt deze investering ook gesubsidieerd wat de investering al op enkele jaren terug verdiend kan worden, de regering maakt zich sterk om tegen 2020 alle woningen te hebben gesoleerd. isolatie kan worden vergeleken met een materie of proces voor het voorkomen of aanzienlijk verminderen van overdracht van warmte in een specifiek medium, isolatietechnieken zijn tegenwoordig erg populair omdat ze huizen energiezuiniger maken en beter bestand tegen geluid, dit is ook een pluspunt voor de mensen daar uw woning in veel betere staat vertoeft, gewoon doordat het milieuvriendelijker wordt door middel van gecontroleerd energie en elektriciteit verbruik, er kan een onderscheid gemaakt worden van 2 isolatiesoorten nl. dak en spouwmuurisolatie. Men dient er zich ook van bewust te zijn dat isoleren niet gewoon isoleren is, dat men onderscheidt maakt van damp-open of -gesloten, dat men geen koude bruggen creert en dat niet alle daken hetzelfde zijn een professionele aanpak is zeker geen must meer,... 

premies

de Vlaamse dakisolatiepremie  zijn op een maximum van 120m  opgesteld    

uitgevoerd door een geregistreerd aannemer zijn er 3 verschillen: nl. rd-waarde van 3.5 k/w = 6/m (max 720 plafond)

rd-waarde van 4 k/w = 7/m (max 840 plafond)

rd-waarde van 4.5k/w of hoger = 8/m (max 960 plafond)

30% fiscale aftrek op het totale factuurbedrag incl. btw

eventuele gemeentelijke tussenkomsten


tip: r-waarde van isolatiemateriaal = de weerstand en hoe hoger die is, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt, hoe beter die isoleert

u-waarde (of k-waarde) hoe lager de u-waarde van de gebruikte materialen hoe minder warmte er optreedt of hoe meer warmte binnen gehouden wordt   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*     inwendige condensatie:

het verschijnsel inwendige condensatie van waterdamp kan optreden ten gevolge van dampdiffusie via de lagen waaruit de constructie is opgebouwd of ten gevolge van stroming van (vochtige) binnenlucht via de naden, kieren of onvoldoende afgedichte doorvoeren. ter voorkoming van inwendige condensatie door diffusie worden vaak dam-remmende lagen toegepast.

de hoeveelheid condens-vocht die kan ontstaan ten gevolge van luchtstromingen kan echter veel groter zijn en oorzaak zijn van aanzienlijke schade. om dit te voorkomen dient de constructie in opbouw gebeuren met kennis van zake en volgens de regels van de kunst, luchtdicht te zijn. ook hierbij speelt de damp-remmende laag een belangrijke rol, aangezien deze de luchtdichtheid in het vlak van de constructie verzorgt. om ook ter plaatse van overlappen en aansluitingen te zorgen voor voldoende luchtdichtheid, moeten de damp-remmende lagen onderling en bij aansluitingen worden afgetaped. tevens moeten doorvoeren zorgvuldig worden afgedicht. het onderbreken van de damremming bij het aanbrengen van inbouwspotjes is inmiddels berucht.

in het algemeen geldt dat bij spouwmuren en bij massieve muren met isolatie aan de buitenzijde geen damp-remmende lagen nodig zijn. bij gevel-sluitende elementen, prefab dakelemeneten en andere houtskeletbouwachtige constructie, houten puien ed. zal altijd een damp-remmende laag nodig zijn, bij massieve muren met isolatie aan de binnenzijde dient in bepaalde gevallen een damp-remmende laag te worden toegepast.

de gevolgen van inwendige condensatie kunnen zijn:

          * aantasting houtachtige materialen (schimmelvorming en houtrot / huiszwam)

          * roestvorming op metalen

          * afdruiping of capillaire opzuiging van gecondenseerd vocht dat aan het binnen-oppervlak zichtbaar wordt

de volgende aspecten zijn van belang bij de condensatieproblematiek (zowel oppervlakte als inwendige condensatie)

          * vochtproductie en ventilatie

          * vocht uit de kruipruimte

          * koudebruggen / bouwvocht

          * dampdiffusie in de constructie (inwendige condensatie)

per geval zal beoordeeld moeten worden wat in die specifieke situatie de oorzaak is, een zorgvuldige bouwvoorbereiding en uitvoering met gebruik van de juiste materialen kan echter veel schades voorkomen.

hieronder enkele foto's van een slecht uitgevoerde constructie in een woonhuis te gent met als gevolg schimmelvorming (inwendige condensatie) in de isolatie-wol.


  

Enkele referenties

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Isoleren met afwerking gyproc
 
  
    1    2